Student 2 Day RegistrationTuesdayWednesdayThursdayFriday